Nếu trang của bạn sử dụng giao thức HTTPs thì từ ngày 17/12/2015 Google sẽ ưu tiên đánh chỉ mục Index trước các trang dùng HTTP

Google thông báo trong tương lai Google sẽ index trang HTTPs trước trang HTTP. Điều đó có nghĩa nếu chuyển hướng nội bộ trang web của bạn tham chiếu các URL HTTP, google sẽ cố gắng xem các trang cùng hoạt động trên HTTPs. Google sẽ lập chỉ mục các phiên bản HTTPs và hiển thị các trang trong kết quả tìm kiếm

Google ưu tiên index trang HTTPs
Google ưu tiên index trang HTTPs

Google cho biết “Chúng tôi đang điều chỉnh hệ thống lập chỉ mục để tìm kiếm các trang HTTPs” Cụ thể các search engine sẽ tìm các trang HTTPs tương đương các trang HTTP, Khi hai URL từ cùng một domain có cùng nội dung nhưng được cung cấp qua 2 giao thức khác nhau, Google sẽ ưu tiên chọn URL HTTPs để lập chỉ mục

Các điều kiện gồm:

  • Nó không chứa các phụ thuộc không an toàn

  • Không bị chặn bởi robots.txt

  • Không chuyển hướng người dùng đến hay đi qua một trang HTTP không an toàn

  • Không có một liên kết rel=”canonical”

  • Không chứa một robot noindex trong thẻ meta

  • Không có Outlinks trên máy chủ HTTP URL

  • Các sitemap liệt kê các URL HTTPs hoặc không liệt kê các phiên bản của HTTP URL

  • Các máy chủ có chứa một chứng chỉ TLS hợp lệ

Điều kiện đầu tiên là trang này không bao gồm “phụ thuộc không an toàn”. Nhiều trang bao gồm hình ảnh không an toàn, bao gồm, thẻ nhúng, video

Đây là một phần nỗ lực của Google làm cho một trang web an toàn hơn.