Thuật toán Phantom: Đánh giá chất lượng và trải nghiệm người dùng

Thuật toán Phantom 4 của Google đánh giá các tín hiệu về Chất lượng và [...]

Thuật toán Google Possum: Tác động tới tìm kiếm địa phương Search Local

Vườn thú của Google có thêm một con mới Possum (Một loài chuột có túi hoang [...]

Thuật toán Mobile-Friendly: đánh giá mức độ thân thiện của website

Mobile-Friendly Ranking đánh giá mức độ thân thiện của website đối với các thiết bị [...]

Google BERT: Thuật toán hiểu ngữ nghĩa, ngữ cảnh và Entity

Những cải tiến này được định hướng xoay quanh việc cải thiện sự hiểu biết [...]

Google MUM là gì? Mọi thứ bạn cần biết về bản cập nhật MUM

Khi trải nghiệm tìm kiếm mới mở ra cho người dùng, điều này cũng tạo [...]