Category Archives: Thuật toán

Cho dù bạn có đội ngũ Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO) chuyên dụng hay không, bản cập nhật thuật toán cốt lõi của Google có thể ảnh hưởng đến trang web của bạn

Thuật toán Phantom: Đánh giá chất lượng và trải nghiệm người dùng

Thuật toán Phantom 4 của Google đánh giá các tín hiệu về Chất lượng và [...]

Thuật toán Google Possum: Tác động tới tìm kiếm địa phương Search Local

Vườn thú của Google có thêm một con mới Possum (Một loài chuột có túi hoang [...]

Thuật toán Mobile-Friendly: đánh giá mức độ thân thiện của website

Mobile-Friendly Ranking đánh giá mức độ thân thiện của website đối với các thiết bị [...]

Google BERT: Thuật toán hiểu ngữ nghĩa, ngữ cảnh và Entity

Những cải tiến này được định hướng xoay quanh việc cải thiện sự hiểu biết [...]

Google MUM là gì? Mọi thứ bạn cần biết về bản cập nhật MUM

Khi trải nghiệm tìm kiếm mới mở ra cho người dùng, điều này cũng tạo [...]