Category Archives: SEO Content

Content SEO: Đơn thuần là dạng content được viết theo bộ từ khoá SEO. Mục đích của content SEO là tăng lượt truy cập cho website, tăng chuyển đổi ra đơn hàng