Thuật toán thời gian thực Google Pengiun  phiên bản 4.0 có khả năng sẽ được update vào cuối năm nay

Thuật toán thời gian thực Pegiun 4.0
Thuật toán thời gian thực Pegiun 4.0

Chúng ta đều mong đợi thuật toán Pengiun được update sớm nhưng giờ chúng ta biết nó sẽ được update trong vòng 2 tháng nữa

Chúng ta mong đợi phiên bản tiếp theo là Google Pengiun thời gian thực. điều đó có nghĩa các thuật toán sẽ cập nhật liên tục theo thời gian thực. sẽ không có ngày phát hành cụ thể cho cho các bản cập nhật của Pengiun sau phiên bản Pengiun 4.0. Thay vào đó Google phát hiện các liên kết spam trên một trang web nó có thể bị ảnh hưởng bởi Pengiun. Đồng thời các liên kết spam sẽ bị loại bỏ khỏi chỉ mục của Google.

>> Xem thêm: Tổng quan 9 thuật toán chính của Google