Category Archives: Technical SEO

Technical SEO đề cập đến quá trình tối ưu hóa website cho giai đoạn thu thập dữ liệu và lập chỉ mục. Với SEO kỹ thuật, bạn có thể giúp các công cụ tìm kiếm

Hướng dẫn thêm Rich Cards vào trang web của bạn

Rich Cards là các thẻ giàu thông tin được Google ưu tiên áp [...]

Website Navigation là gì? 7 thực tiễn tốt nhất để cải thiện điều hướng trang web

Sử dụng các thực tiễn tốt nhất về điều hướng website này để đảm bảo [...]

Pagespeed là gì? 7 cách tăng tốc độ load trang web

Tốc độ trang (Page speed) là thước đo tốc độ tải nội dung trên trang [...]

Google Index là gì? 19 cách để Google Index trang web nhanh hơn trong năm 2021

Để các trang web và nội dung trực tuyến khác của bạn hiển thị trong [...]