Google có hành động trên các trang web điện thoại di động mà lừa người sử dụng được chuyển hướng đến một trang web không mong muốn từ điện thoại di động trong trang kết quả tìm kiếm. Thông qua Twitter google đã nhắc nhở các quản trị web không sử dụng chuyển hướng lén lút.

Google phạt web di động chuyển hướng lén lút
Google phạt web di động chuyển hướng lén lút

Trong tháng 10 năm 2015, Google đã cảnh báo các webmaster không để lừa người sử dụng điện thoại di động bằng cách chuyển hướng chúng đến một trang web không nghi ngờ. Vâng, hôm nay, Google đã thông báo trên Google+ và Twitter rằng họ đã bị “hành động trên các trang web mà lén lút chuyển hướng người dùng di động để spam lĩnh vực.” Google đã ban hành một sự điều chỉnh với Search Engine Land rằng họ đã không phát hành bất kỳ hành động thủ mới gần đây, rằng điều này bài đăng trên Twitter chỉ để nhắc nhở các quản trị web không sử dụng chuyển hướng lén lút. 

Google đã viết, “Như đã đề cập trong báo cáo webspam của năm 2015 , báo cáo thư rác từ người sử dụng là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống spam của chúng tôi. Họ thường giúp chúng tôi các vấn đề mà người dùng gặp phải như xu hướng của trang web chuyển hướng người dùng di động, lĩnh vực spam khác “Google nói thêm,” để chống lại xu hướng này, chúng tôi đã có hành động trên các trang web mà lén lút chuyển hướng người dùng theo cách này.. “

chuyển hướng lén lút không bao giờ là một điều tốt, và Google đã phạt các trang web để hướng người dùng đến một trang web mà họ không mong đợi để đi đến từ các kết quả tìm kiếm. Tương tự cho những người sử dụng một thiết bị di động và tìm kiếm trên kết quả di động của Google. Google muốn người dùng để đến được một trang web mà họ mong đợi để trên dựa trên kết quả tìm kiếm của Google.

Dưới đây là một minh chứng cho hành vi:

Ví dụ minh họa Google phạt web di động chuyển hướng lén lút
Ví dụ minh họa Google phạt web di động chuyển hướng lén lút