Liên kết chính là yếu tố đầu tiên “Off-The-Page” được sử dụng để xếp hạng trong các công cụ tìm kiếm. Google không phải là công cụ đầu tiên dùng liên kết là “phiếu bầu”, nhưng nó là công cụ tìm kiếm đầu tiên dựa vào phân tích liên kết làm tiêu chí xếp hạng tìm kiếm

Xây dựng liên kết tiêu chí xếp hạng trong kết quả tìm kiếm
Xây dựng liên kết tiêu chí xếp hạng trong kết quả tìm kiếm

Liên kết là các tín hiệu bên ngoài quan trọng nhất đối với xếp hạng tìm kiếm. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy một số liên kết có giá trị hơn sau đây:

Chất lượng liên kết

Một liên kết chất lượng là gì?

Đó là một liên kết từ những trang web uy tín có PageRank cao trỏ về trang web của bạn (Không bị chặn bởi nofollow hoặc cách thức khác) hoặc được liên kết về từ các trang web có cùng loại nội dung, từ các comment của các blog thảo luận về vấn đề có liên quan tới nội dung bài viết trên trang web của bạn.

Liên kết Text / Anchor Text

Amazon có hàng triệu liên kết trỏ vào nó. Tuy nhiên nó không xếp hạng cho “boats” và nó lại xếp hạng cho “books”. Tại sao? Nhiều trong số những liên kết trỏ về Amazon nói từ “book” trong các liên kết, trong khi tương đối ít nói về “boats”, do Amazon không bán thuyền 😀

Những từ trong một liên kết – link text hoặc anchor text được nhìn thấy bởi các công cụ tìm kiếm như là cách một website mô tả. Nếu ai đó chỉ vào bạn trọng cuộc sống thực và nói “book” và tuyên bố bạn là một chuyên gia về chủ đề đó.

Bạn thường không thể kiểm soát được những lời mọi người sử dụng để liên kết với website của bạn, do đó tận dụng cơ hội của bạn để ảnh hưởng đến NEO văn bản.

Số lượng liên kết

Rất nhiều trang đã được tìm thấy và nhận được rất nhiều liên kết trỏ đến, là yếu tố thành công trong SEO. Thậm chí nhiều hơn vì vậy nếu bạn đang nhận được rất nhiều liên kết từ nhiều trang web khác nhau. Tất cả những thứ bằng nhau, 1000 liên kết từ một trang web sẽ có ý nghĩa ít hơn so với 1000 liên kết từ 1000 trang web khác nhau.

Thời gian trước đây, số lượng tuyệt đối của các liên kết được sử dụng là một thước đo quan trọng, nhưng nay đã giảm nhiều trong các công cụ tìm kiếm, tìm hiểu làm thế nào để đánh giá tốt hơn về chất lượng của các liên kết trỏ đến.

Thuật toán đánh giá chất lượng liên kết
Thuật toán đánh giá chất lượng liên kết

Các chiến thuật như virus linkbaiting (mồi câu liên kết và lan truyền) tất cả các chiến dịch có thể có hiệu quả trong việc đảm bảo số lượng lớn và chất các liên kết trỏ về website của bạn.

Chiến dịch dùng những phần mềm tự động sinh những liên kết từ các blog, spam link từ các diễn đàn, cách xây dựng liên này sẽ bị google phát hiện và không qua khỏi sự trừng phạt của thuật toán chim cánh cụt Penguin

Để biết thêm thông tin về xây dựng liên kết bạn hãy tham khảo các bài viết sau: