Làm thế nào bạn tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với khán giả của bạn? Nó có hoạt động không?

Nếu bạn đang đấu tranh để tìm ra chiến thuật Marketing tốt nhất cho doanh nghiệp của mình hoặc bạn chỉ cần một số ý tưởng dự phòng cho tương lai, đừng tìm đâu xa! Chúng tôi có danh sách 35 chiến thuật tiếp thị tốt nhất mà bạn sẽ cần để đạt được các mục tiêu tiếp thị hiện tại và tương lai của mình. 

Nếu chiến lược của bạn trả lời được “lý do” đằng sau hoạt động marketing của bạn, thì chiến thuật chính là “điều” mà bạn thực sự sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu của mình. 

Chiến thuật marketing hay
 

Chiến thuật Marketing là gì?

Chiến thuật marketing là các hành động chiến lược hướng việc quảng bá một sản phẩm hoặc dịch vụ để tác động đến các mục tiêu tiếp thị cụ thể.

Về cơ bản, đây là những ý tưởng cấp cao. Content bạn tạo ra nằm trong chiến thuật của bạn.

Loại Content không phải là chiến thuật. Cũng không phải loại nội dung cụ thể cho một chiến thuật marketing duy nhất.

Ví dụ, một chiến thuật marketing là một nghiên cứu điển hình (case study). Nội dung bạn tạo để thực hiện chiến thuật tiếp thị đó có thể bao gồm các bài đăng trên blog, sách trắng và video.

Sử dụng danh sách sau đây để lập kế hoạch các hành động chiến lược marketing bạn sẽ sử dụng để chỉ đạo các nỗ lực tạo nội dung của mình.

35 chiến thuật tiếp thị bạn cần để thành công

Mục đích của danh sách này là giúp bạn chọn các tùy chọn bạn sẽ thực hiện để biến mục tiêu của mình thành hiện thực.

Điều nào trong số này có nhiều khả năng giúp bạn tác động đến mục tiêu đó nhất? Bạn có thể thực hiện điều nào trong số này?

1. Paid: Trả phí

Trả phí để quảng bá thương hiệu hoặc vị trí nội dung trong ấn phẩm, trang web, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, v.v.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Quảng cáo tạp chí
 • Biển quảng cáo
 • Quảng cáo Facebook

2. Trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC)

Một chiến thuật tiếp thị có trả tiền hiển thị quảng cáo kỹ thuật số trên các phương tiện truyền thông mà bạn chỉ trả tiền khi ai đó nhấp vào nội dung của bạn.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Quảng cáo Google AdWords
 • Quảng cáo Bing
 • Nhắm mục tiêu lại quảng cáo hiển thị

3. Quảng cáo + Quảng cáo Gốc

Điển hình là một loại chiến thuật tiếp thị có trả tiền, trong đó bạn mua vị trí của nội dung trông giống như loại tác phẩm điển hình xuất hiện trong một ấn phẩm hoặc phương tiện khác.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Quảng cáo tạp chí
 • Bài đăng trên blog được tài trợ
 • Bài phát biểu hội nghị được tài trợ

4. Sponsorship: Tài trợ

Cũng thường là một loại chiến thuật tiếp thị trả phí trong đó bạn cung cấp tiền để đổi lấy việc đại diện thương hiệu của mình trong một sự kiện, v.v.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Sự kiện (Event)
 • Podcast
 • Hội thảo trên web (webinar)

5. Chứng thực + Người ảnh hưởng (Influencer)

Khi ai đó nổi tiếng công khai đánh giá tích cực về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Quảng cáo
 • E-mail
 • Website

6. Testimonial: Chứng thực

Một hình thức xác nhận trong đó khách hàng đánh giá tích cực về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, nhưng không cần phải nổi tiếng.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Trang chủ
 • Trang đăng ký
 • Tin nhắn trên mạng xã hội 

7. Case study: Nghiên cứu điển hình

Một câu chuyện tích cực về khách hàng thường nêu chi tiết vấn đề họ đang gặp phải, cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn giải quyết vấn đề và kết quả mà giải pháp của bạn mang lại cho khách hàng.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Whitepaper: Giấy trắng
 • Trang web
 • Video

8. Advocacy: Vận động chính sách

Một chiến thuật tiếp thị kiếm được trong đó khách hàng hoặc người hâm mộ chia sẻ tình cảm tích cực đối với thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với những người khác trong đối tượng mục tiêu của bạn.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Tin nhắn trên mạng xã hội
 • Bài viết trên blog (blog post)
 • Meetup

9. Referral: Giới thiệu

Sự kết hợp giữa kiếm được và trả trong đó bạn khuyến khích khách hàng hoặc người hâm mộ chia sẻ tình cảm tích cực đối với thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với những người khác trong đối tượng mục tiêu của bạn.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Tin nhắn trên mạng xã hội
 • Bài viết trên blog
 • Website badge

10. Affiliate: Tiếp thị liên kết

Sự kết hợp giữa kiếm được và trả tương tự như chứng thực trong đó bạn khuyến khích người có ảnh hưởng chia sẻ tình cảm tích cực đối với thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với đối tượng mục tiêu.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Bài viết trên blog
 • Hội thảo trên web
 • E-mail

11. Crowdsource

Một phương pháp thu thập ý tưởng từ khách hàng + đối tượng mục tiêu của bạn để tạo nội dung mới thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn như những người hâm mộ tốt nhất của bạn.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Bài viết trên blog
 • Podcast
 • Hội thảo trên web

12. Engagement: Tương tác

Sự kết nối chiến lược đến khách hàng + đối tượng mục tiêu thông qua các loại nội dung thúc đẩy và xây dựng mối quan hệ.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Tin nhắn trên mạng xã hội
 • Bình luận bài đăng trên blog
 • Khảo sát

13. Event: Sự kiện

Một dịp được lên kế hoạch trong đó bạn gặp gỡ khách hàng hoặc đối tượng mục tiêu của mình theo phương pháp thực hoặc kỹ thuật số vào một thời điểm cụ thể.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Hội nghị
 • Hội thảo trên web
 • Meetup 

14. Live streaming

Một chiến thuật tiếp thị sự kiện trong đó bạn ghi lại và chia sẻ cuộc họp của mình trong thời gian thực khi nó diễn ra.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Hội nghị
 • Facebook Live
 • Podcast

15. Personalization: Cá nhân hóa

Bao gồm tên thực của người bạn đang giao tiếp trong nội dung bạn đang chia sẻ.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Dòng tiêu đề email
 • Website
 • Cửa sổ bật lên (pop-up)

16. Marketing Automation: Tự động hóa tiếp thị

Một cách chiến lược (và tự động) gửi nội dung đến khách hàng + đối tượng mục tiêu dựa trên hoạt động và sở thích của họ.

Các loại nội dung phổ biến:

 • E-mail
 • Cửa sổ bật lên
 • Quảng cáo

17. Hợp tác xây dựng thương hiệu + Quan hệ đối tác

Khi thương hiệu của bạn hợp tác với một doanh nghiệp khác để tạo ra nội dung thu hút đối tượng mục tiêu đôi bên cùng có lợi.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Hội thảo trên web
 • Podcast
 • Quảng cáo

 

18. Content Curation: Quản lý nội dung

Khi bạn thu thập nội dung từ các nguồn bạn không sở hữu (và chủ yếu là nội dung bạn chưa tạo) để chia sẻ với khách hàng + đối tượng mục tiêu của bạn.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Trung tâm nội dung (Content Hub)
 • Tin nhắn trên mạng xã hội
 • Bài viết trên blog

19. Content Syndication: Cung cấp nội dung

Khi bạn xuất bản nội dung trước tiên trên kênh thuộc sở hữu của mình, sau đó cung cấp quyền cho các ấn phẩm khác xuất bản lại nội dung của bạn.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Bài báo
 • Video
 • Sách điện tử

20. Earned: Kiếm được

Khi một thương hiệu, người có ảnh hưởng, ấn phẩm, v.v. khác đề cập hoặc bao gồm thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong nội dung mà họ tạo và xuất bản.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Bài báo
 • Tin nhắn trên mạng xã hội
 • Podcast

21. Gamification

Áp dụng các kỹ thuật chơi trò chơi vào nội dung để thu hút khách hàng + đối tượng mục tiêu của bạn.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Ứng dụng
 • Quiz (Đố)
 • Quảng cáo

22. Tool: Công cụ

Nội dung tương tác giúp khách hàng hoặc đối tượng mục tiêu của bạn giải quyết một vấn đề.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Trình phân tích / tối ưu hóa
 • Calculator
 • Kiểm thử

23. Research: Nghiên cứu

Có thể được tuyển chọn hoặc nguyên bản, trình bày các phát hiện hoặc câu trả lời cho các câu hỏi cụ thể mà khách hàng hoặc đối tượng mục tiêu của bạn thường hỏi.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Khảo sát
 • Báo cáo
 • Bài viết trên blog

24. Repurpose: Tái sử dụng

Khi bạn lấy nội dung hiện có và biến nó thành một phần mới để tối đa hóa công việc bạn đã làm với nỗ lực tối thiểu.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Các bài đăng trên blog thành sách điện tử
 • Hội thảo trên web thành video
 • Thông điệp trên mạng xã hội vào bài đăng trên blog

25. Republish: Tái xuất bản

Khi bạn xuất bản cùng một phần nội dung trên cùng một phương tiện, thường sau khi tối ưu hóa nó để tăng kết quả của nó.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Tin nhắn trên mạng xã hội
 • Bài viết trên blog
 • Khóa học

26. Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO)

Phát triển nội dung và nâng cao các thuộc tính web của bạn để giúp những người đang tìm kiếm thông tin cụ thể tìm thấy nội dung của bạn một cách tự nhiên.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Trang web
 • Bài viết trên blog
 • Hướng dẫn

27. Contest: Cuộc thi

Một chiến thuật tiếp thị tương tác trong đó bạn cung cấp cho khách hàng hoặc đối tượng mục tiêu của mình cơ hội giành được thứ gì đó để đổi lấy sự tham gia của họ.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Thăm dò ý kiến
 • Tin nhắn trên mạng xã hội
 • Trang đích (Landing page)

28. Media Outreach: Tiếp cận phương tiện

Một chiến thuật tiếp thị kiếm được, trong đó bạn cung cấp thông tin một cách có chiến lược cho một phương tiện truyền thông để khuyến khích ai đó tạo nội dung bao quát tích cực về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Thông tin mới được đăng
 • Gói / bộ quảng cáo chiêu hàng
 • E-mail

29. Guesting

Khi bạn cung cấp nội dung, thông tin hoặc sự xuất hiện cho các nguồn khác để tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Bài viết trên blog
 • Hội thảo trên web
 • Podcast

30. Tối ưu hóa Tỷ lệ Chuyển đổi (CRO)

Cải tiến chiến lược để tăng số lượng người thực hiện hành động mong muốn.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Quảng cáo
 • Trang đích
 • Trang chủ

31. Viết blog

Trung tâm nội dung phân phối nội dung chủ yếu bằng văn bản nhưng cũng thường bao gồm âm thanh + hình ảnh + video.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Bài viết trên blog
 • Đồ họa thông tin
 • Video

32. Social media: Truyền thông xã hội

Cộng đồng trực tuyến nơi người dùng chia sẻ thông tin thường xuyên qua tin nhắn nhỏ, hình ảnh và liên kết.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Diễn đàn
 • Wiki
 • Hỏi & Đáp

33. E-mail

Một bức thư điện tử mà bạn gửi đến hộp thư đến của khách hàng hoặc đối tượng mục tiêu với mục đích tác động đến một hành động cụ thể.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Bản tin
 • Email bài đăng trên blog
 • Email hướng hành vi

34. Tiếp thị A.I

Công nghệ đề xuất và nhận dạng dựa trên hành vi cung cấp nội dung cụ thể cho từng cá nhân.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Đề xuất sản phẩm
 • Đề xuất nội dung
 • Quảng cáo hiển thị

35. Guerrilla: Du kích

Hành động độc đáo + nội dung nhằm thu hút nhiều sự chú ý nhất có thể.

Các loại nội dung phổ biến:

 • Vỉa hè bẩn được dọn sạch để chỉ hiển thị logo của bạn
 • Public bus wrap
 • Beer coaster podcast

Chọn các chiến thuật tiếp thị có nhiều khả năng ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn nhất. 

Chúc bạn áp dụng những chiến thuật tiếp thị đạt kết quả tốt.

Chuẩn Web