Lỗi Server và kết quả thứ hạng tìm kiếm- chuyện gì xảy ra?


Ads:bếp từ Tây Ban Nha / bếp từ Đức /bếp từ Malaysia / bếp hồng ngoại

Một số thử nghiệm của nhóm SEOer để tạo ra các lỗi server khác nhau và đánh giá tác động các lỗi này đến kết quả thứ hạng tìm kiếm.

Lỗi server được biết theo mã code 5xx trả về trình duyệt. Nếu người dùng không thể vào website của bạn thì máy chủ tìm kiếm cũng không truy cập được.  Đôi lúc việc down server là cần thiết để nâng cấp hệ thống nhưng thời gian phải hạn chế ở mức thấp nhất.

Nhóm thử nghiệm tạo ra các lỗi 500 Internal Server Error (lỗi máy chủ) và 503 Service Unavailable Error (Dịch vụ tạm thời gián đoạn).


500-Internal-Server-Error-PHP-and-Apache

Tạo 1.500 lỗi 500 Internal Server

Với các lỗi 500, hệ thống ghi nhận thứ hạng tìm kiếm bị giảm đáng kể, dẫn đến sự thay đổi bảng xếp hạng từ khóa toàn website. Hầu hết các từ khóa bị bật khỏi Top 10 và trượt dài trên bảng xếp hạng, những từ khóa thấp hơn cũng bị trượt khỏi 20-100 thứ hạng.

Tạo 1.500 lỗi 503 Service Unavailable

Với lỗi 503, tác động về thứ hạng tìm kiếm ban đầu chưa rõ rệt, phụ thuộc vào thời gian lỗi. Trong trường hợp thời gian kéo dài dưới 1 ngày, khả năng hồi phục từ khóa của website là cao. Tuy nhiên với thời gian lâu hơn vậy, từ khóa sẽ dần dần bị trượt khỏi thứ hạng tìm kiếm ban đầu nhưng chậm hơn so với lỗi 500.

Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng với lỗi hệ thống (500 Internal Server) sẽ nghiêm trọng hơn so với lỗi dịch vụ (503 Service), điều này sẽ định hướng cho các webmaster chủ động đối với website của mình để tránh ảnh hưởng đến các kết quả tìm kiếm.


Quảng cáo: chung cư Thanh Hà | dạy nối mi |máy quang phổ|nồi hấp tiệt trùng|máy ly tâm|máy đo pH|máy đo COD|máy đo BOD|máy cất nước|cân sấy ẩm