Hướng dẫn tạo Rich Snippets cho website


Ads:bếp từ Tây Ban Nha / bếp từ Đức /bếp từ Malaysia / bếp hồng ngoại

 Rich Snippets có nhiều dạng : sao, logo, xếp hạng, … bây giờ mình sẽ giới thiệu từng dạng để các bạn tham khảo.

Sau khi chèn code, các bạn có thể kiểm tra lại tại đây: http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets

1. Rich Snippets dạng ngôi sao kèm theo phiếu đánh giá :

Hướng dẫn tạo Rich Snippets cho website

Code :

<div itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/Recipe&#8221; style=”display:none !important;”>

<span itemprop=”name”>Thơ Nguyễn Bính</span>

<div id=”static_rating” itemprop=”aggregateRating” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/AggregateRating”&gt;

<span itemprop=”ratingValue”>9.9</span><span itemprop=”bestRating”>10</span><span itemprop=”ratingCount”>5000000</span>

</div>

</div>

2. Rich Snippets dạng logo

Hướng dẫn tạo Rich Snippets cho website

Code :

<div itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/Recipe&#8221; style=”display:none !important;”>

<span itemprop=”name”>Thơ Nguyễn Bính</span>

<img itemprop=”image” src=”tho-nguyen-binh.jpg” alt=”thơ nguyễn bính”>

</div>

</div>

3. Rich Snippets kết hợp logo và 5 sao

Hướng dẫn tạo Rich Snippets cho website

Code :

<div itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/Recipe&#8221; style=”display:none !important;”>

<span itemprop=”name”>Thơ Nguyễn Bính</span>

<img itemprop=”image” src=”tho-nguyen-binh.jpg” alt=”thơ nguyễn bính”>

<div id=”static_rating” itemprop=”aggregateRating” itemscope=”” itemtype=”http://schema.org/AggregateRating”&gt;

<span itemprop=”ratingValue”>9.9</span><span itemprop=”bestRating”>10</span><span itemprop=”ratingCount”>5000000</span><span class=”by-author”> <span class=”sep”> Designed by </span> <span class=”author designed”><a rel=”author” href=”https://plus.google.com/107117248524329257991/about&#8221; class=”url_hungvu”>Hưng Vũ</a></span></span>

</div>

</div>

4. Rich Snippets dạng Breadcrumb

Hướng dẫn tạo Rich Snippets cho website

Code :

<div itemscope=”” itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”><ahref=”http://www.example.com/dresses&#8221; itemprop=”url”><span itemprop=”title”>nguyễn bính</span></a> ›</div><div itemscope=”” itemtype=”http://data-vocabulary.org/Breadcrumb”><ahref=”http://www.example.com/dresses/real&#8221; itemprop=”url”><span itemprop=”title”>thơ nguyễn bính</span></a> ›</div>

5. Rich Snippets dạng Sitelink giả

Hướng dẫn tạo Rich Snippets cho website

Code :

<div class=”vcard”><span class=”fn org”></span><span class=”adr”><span class=”region”><br /></span></span><span class=”geo”><span class=”latitude”><span class=”value-title” title=”37.774929″></span></span><span class=”longitude”><span class=”value-title” title=”-122.419416″></span></span></span></div><div class=”vevent”><a href=”http://www.example.com/events/spinaltap&#8221; class=”url summary”>thơ nguyễn bính</a> <span class=”dtstart”><span class=”value-title” title=”2015-10-15T19:00-08:00″></span></span></div><div class=”vevent”><a href=”http://www.example.com/events/u2&#8243; class=”url summary”>tác phẩm thơ nguyễn bính</a><span class=”dtstart”><span class=”value-title” title=”2015-10-16T19:00-08:00″></span></span></div>

Lưu ý là những đoạn code mình liệt kê ở trên chỉ là fake thôi nhé, các bạn có thể áp dụng thử cho vui, còn có bị Google nhòm ngó không thì mình không chịu trách nhiệm nhé :D


Quảng cáo: chung cư Thanh Hà | dạy nối mi |máy quang phổ|nồi hấp tiệt trùng|máy ly tâm|máy đo pH|máy đo COD|máy đo BOD|máy cất nước|cân sấy ẩm