Rất nhiều thứ liên quan đến việc tạo ra chiến lược Marketing hoàn hảo cho bạn, nhóm của bạn hoặc toàn bộ công ty của bạn. Điều đầu tiên, điều quan trọng là bạn phải hiểu chính xác điều gì bạn đang phải đối mặt.

Điều này không chỉ có nghĩa là những gì bạn đang phải đối mặt với tư cách là nhà tiếp thị bây giờ, nhưng bạn cần đảm bảo rằng bạn cũng có trong đầu tất cả các khả năng trong tương lai. Bạn không muốn phải điều chỉnh hoàn toàn đường đi của mình ngay khi bạn gặp một đoạn đường gập ghềnh, vì vậy chúng tôi cần tạo phân tích SWOT.

Phân tích SWOT là gì?

Phân tích SWOT giúp bạn hiểu các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể tạo nên hoặc phá vỡ thành công của bạn đối với mục tiêu Marketing của mình. SWOT là từ viết tắt của điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa.

marketing swot
 

Quá trình phân tích SWOT là một kỹ thuật động não. Nó được thiết kế để giúp bạn hiểu điều gì có thể phân biệt bạn với đối thủ cạnh tranh và nguồn lực nào bạn có để thực hiện khi có cơ hội đó. Đồng thời, khung SWOT giúp bạn hiểu điều gì có thể ngăn cản bạn nắm bắt cơ hội đó.

Bốn lĩnh vực mà nó bao gồm nhằm giúp bạn khám phá các yếu tố bên trong và bên ngoài:

 • Nội bộ (tài nguyên của bạn)
  • Điểm mạnh
  • Những điểm yếu
 • Bên ngoài (thị trường, cạnh tranh, v.v.)
  • Những cơ hội
  • Các mối đe dọa

Thế mạnh của bạn là gì?

Tự hỏi mình những câu hỏi sau:

 • Chúng ta có những lợi thế nào để biến mục tiêu marketing thành hiện thực?
 • Chúng tôi có sẵn những công cụ nào để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu Marketing?
 • Những điểm khác biệt độc đáo nào sẽ giúp chúng ta?
 • Những nguồn lực nào (con người + thời gian) sẽ giúp chúng ta?
 • Làm thế nào chúng ta có thể tận dụng khán giả hiện tại của mình để đạt được mục tiêu?

Điểm yếu của bạn là gì?

Tự hỏi mình:

 • Chúng tôi có thể thực hiện những cải tiến nào?
 • Có gì không tốt ngay bây giờ?
 • Những yếu tố nào có thể làm mất thời gian về công việc chúng ta sẽ làm để biến mục tiêu thành hiện thực?
 • Những hạn chế công nghệ nào có thể ngăn cản chúng ta đạt được mục tiêu?

Cơ hội của bạn là gì?

Tự hỏi mình:

 • Đối thủ của chúng ta không sử dụng chiến thuật nào?
 • Đối thủ của chúng ta không chia sẻ những câu chuyện gì?
 • Chúng ta có thể tận dụng những xu hướng mới nào?
 • Chúng ta có thể làm gì để đạt được kết quả gấp 10 lần với 10% công việc?

Mối đe dọa của bạn là gì?

 • Những điều kiện thị trường nào (hoặc tâm lý khán giả) có thể ngăn cản chúng tôi đạt được mục tiêu tiếp thị?
 • Chúng ta đang làm gì mà đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng đang làm?
 • Đối thủ của chúng ta hiện đang làm gì tốt hơn chúng ta?

Bây giờ bạn đã làm việc thông qua các ý tưởng sơ bộ cho phân tích SWOT của mình.

Điều này sẽ giúp bạn trình bày chiến lược Marketing của mình cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan theo một định dạng dễ nhìn hơn một chút.

Ví dụ về phân tích SWOT

Hãy đi sâu vào ví dụ này. Nếu công ty A (về Digital marketing) muốn đạt được mục tiêu 6.000 khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn tiếp thị vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Phân tích SWOT có thể trông giống như sau:

Điểm mạnh

 • Đối tượng hơn 200.000 nhà tiếp thị chuyên nghiệp.
 • Chúng tôi sử dụng các công cụ được thiết kế để thực hiện công việc (không có hack hoặc ghép những thứ “chỉ hoạt động” lại với nhau).
 • Các tiêu chuẩn về hiệu suất giúp công ty A xuất bản nội dung tốt hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.

Những điểm yếu

 • A nên xuất bản nhiều nội dung hơn nhanh hơn. Chúng tôi có thể cải thiện hiệu quả của mình trong khi vẫn xuất bản nội dung hiệu quả.
 • A cần khám phá các ý tưởng 10x mới nhanh hơn để mở rộng ra ngoài blog và quảng cáo.

Những cơ hội

 • Đối thủ không khám phá phương pháp phân phối nội dung mới (các khóa học, hướng dẫn cơ bản, v.v.).
 • Dường như không ai tập trung vào việc giúp các nhà quản lý tiếp thị thực sự lập kế hoạch, lập chiến lược và thực hiện hiệu quả hơn + hiệu quả hơn với phương pháp luận hướng dẫn.

Các mối đe dọa

 • Tất cả đối thủ cạnh tranh của A đều viết blog và quảng cáo trả tiền.
 • Đối thủ cạnh tranh của A xếp hạng cao hơn với Domain Authority + nhiều kết quả tìm kiếm mà A muốn sở hữu.

Đây là ví dụ phân tích SWOT trông giống như sau:

Bây giờ, có thể có nhiều suy nghĩ khác được liệt kê trong tất cả các lĩnh vực này. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn chỉ nên đi sâu vào một số yếu tố để tận dụng (điểm mạnh + cơ hội) và giảm thiểu (điểm yếu + mối đe dọa).

Bằng cách này, bạn không kéo giãn nguồn lực của mình quá mỏng đến mức gần như không thể tác động đáng kể đến những gì thực sự có thể giúp bạn biến mục tiêu marketing thành hiện thực.

Làm tốt ít việc hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn.

Bây giờ bạn đã hiểu rõ những yếu tố nào sẽ tạo nên hoặc phá vỡ thành công của bạn:

 • Tận dụng điểm mạnh + cơ hội của bạn
 • Giảm thiểu điểm yếu + mối đe dọa của bạn

Chúc mừng! Bạn đã tìm thấy những điểm khác biệt độc đáo của mình và hiểu cách bạn sẽ cạnh tranh với hoạt động marketing của mình.

Xem tiếp: Marketing Persona là gì? Cách tìm Audience mục tiêu của bạn