Các chiến lược Marketing bắt đầu với các mục tiêu rõ ràng và việc theo dõi tiến trình hướng tới mục tiêu đòi hỏi phải lựa chọn các chỉ số tiếp thị thông minh.

Cài đặt mục tiêu và lựa chọn chỉ số đi đôi với nhau. Nếu mục tiêu là đích đến của bạn, thì số liệu giống như kim chỉ nam. Các chỉ số giúp cho biết liệu bạn có đang đi đúng hướng và tiến tới mục tiêu của mình hay không. Mặt khác, các chỉ số cũng có thể minh họa mọi thứ đang diễn ra như thế nào để bạn có thể trở lại đúng hướng.

Tuy nhiên, có rất nhiều chỉ số khác nhau mà bạn có thể theo dõi. Điều quan trọng là phải biết bạn nên chú ý đến cái nào và hiểu ý nghĩa của chúng đối với hoạt động Marketing của bạn.

Mục lục:

Marketing Metrics
 

Marketing Metrics là gì?

Chỉ số tiếp thị là một biến định lượng có thể được đo lường để theo dõi hiệu suất.

Tại sao các số liệu lại quan trọng đối với các nhà tiếp thị?

Chúng không chỉ quan trọng đối với bạn; chúng vô cùng quan trọng đối với toàn bộ doanh nghiệp của bạn. Không có chúng, không thể biết chính xác tiếp thị có tác động gì đến tổ chức.

Các nhóm tiếp thị cung cấp các chỉ số của họ trên toàn công ty, cho bất kỳ ai tò mò muốn xem hiệu suất của họ.

Ví dụ về các Marketing metrics

Có rất nhiều số liệu khác nhau mà một nhà tiếp thị có thể theo dõi. Để làm cho việc sắp xếp thông qua danh sách này dễ dàng hơn, nó đã được chia thành các danh mục. Không cần phải cảm thấy như bạn cần phải báo cáo, hoặc nhất thiết phải hiểu, tất cả những điều này ngay bây giờ. Hãy coi đây là một nguồn tham khảo hữu ích, có thể đánh dấu trang.

Các chỉ số tiếp thị chung (Marketing Metrics)

 • Nhận thức về thương hiệu (Brand): Đo lường mức độ quen thuộc mà đối tượng mục tiêu của bạn có đối với thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.
 • Giá trị trọn đời của khách hàng: Doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu doanh thu cho mỗi khách hàng trong suốt thời gian của khách hàng đó.
 • Chi phí thu hút khách hàng: Chi phí cho các hoạt động cần thiết để kiếm được một khách hàng.
 • Lợi tức đầu tư (ROI): Bao nhiêu doanh thu được tạo ra trên mỗi đô la chi tiêu cho hoạt động tiếp thị.
 • Doanh số bán hàng gia tăng (Sales): Theo dõi sự tăng trưởng doanh số bán hàng theo thời gian.
 • Tỷ lệ chuyển đổi (CRO): Phần trăm lượt truy cập dẫn đến hành động mong muốn (như hoàn thành biểu mẫu hoặc mua hàng).
 • Khách hàng tiềm năng đã tạo (Leads Generated): Số lượng khách hàng tiềm năng thô do tiếp thị mang lại.
 • Chia sẻ khách hàng (Theo danh mục): Tỷ lệ phần trăm khách hàng trong một khu vực hoặc ngành nhất định là khách hàng của bạn so với đối thủ cạnh tranh của bạn.
 • Thị phần (Market Share): Phần trăm khách hàng trên thị trường mua hàng của bạn so với đối thủ cạnh tranh của bạn.
 • Điểm khách hàng tiềm năng(Lead Score): Một số liệu để xác định khả năng khách hàng tiềm năng sẽ mua hàng.
 • Điểm khuyến mại ròng: Một công cụ được sử dụng để đo lường lòng trung thành và tình cảm của khách hàng đối với thương hiệu.

Số liệu về trang web và blog

 • Lưu lượng truy cập giới thiệu (Refferal Traffic): Lưu lượng truy cập đến trang web của bạn thông qua một nguồn khác (công cụ tìm kiếm, email, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.).
 • Lưu lượng không phải trả tiền (Organic Traffic): Lưu lượng truy cập không phải trả tiền được thúc đẩy thông qua các công cụ tìm kiếm.
 • Tổng số lượt truy cập: Tổng số lượt truy cập trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Customer Attrition / Churn: Tỷ lệ mất khách hàng theo thời gian.
 • Lượt truy cập đầu tiên: Thời điểm một khách hàng tiềm năng mới truy cập trang web của bạn lần đầu tiên.
 • Lượt truy cập trở lại (Return Visits): Tất cả lượt truy cập từ những khách truy cập đã từng truy cập vào trang web của bạn trước đây.
 • Nguồn lưu lượng (Traffic Sources): Địa điểm giới thiệu lưu lượng truy cập đến trang web hoặc blog của bạn.
 • Tỷ lệ Nhấp qua (CTR): Phần trăm truy vấn của công cụ tìm kiếm dẫn đến nhấp chuột vào trang web của bạn.
 • Thời gian trên Trang (Time on Site): Lượng thời gian trung bình mà khách truy cập dành cho một trang web trước khi rời đi.
 • Tỷ lệ thoát: Theo dõi những khách truy cập chỉ xem một trang trên trang web của bạn trước khi thoát.
 • Tải xuống: Số lần nội dung có thể tải xuống và phần mềm miễn phí được tải xuống (như sách điện tử, mẫu và nội dung có kiểm soát khác).
 • Số lần xem trang mỗi phiên: Số trang mà khách truy cập trung bình xem trên trang web của bạn trước khi rời đi.
 • Số lượng khách truy cập (Unique Visitors): Số lượng người dùng cá nhân đến trang web của bạn.
 • Số phiên theo loại thiết bị: Số lượt truy cập mà một trang web nhận được, được chia nhỏ theo loại thiết bị mà mọi người đã sử dụng để truy cập (ví dụ: Mac, Windows PC, iPhone, v.v.).
 • Số lần xem trang (Pageviews): Tổng số trang đã được xem trên một trang web.
 • Các trang hàng đầu (Top Pages): Các trang đang thúc đẩy hiệu suất tốt nhất, theo lưu lượng truy cập hoặc tỷ lệ chuyển đổi.

Số liệu SEO

 • Xếp hạng từ khóaXếp hạng của một trang trong các công cụ tìm kiếm cho một từ khóa nhất định như thế nào.
 • Lưu lượng truy cập tìm kiếm: Số lượng lưu lượng truy cập giới thiệu được gửi đến một trang web thông qua công cụ tìm kiếm.
 • Hiển thị SERP:
 • Tổng số Backlink: Số lượng liên kết trỏ đến một trang web từ các trang web khác.
 • Domain Authority: Đo lường cách các công cụ tìm kiếm có thẩm quyền xem toàn bộ trang web.
 • Page Authority: Đo lường cách các công cụ tìm kiếm có thẩm quyền xem một trang web.
 • Tốc độ tải trang: Trang web tải nhanh như thế nào (có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của công cụ tìm kiếm).
 • Tỷ lệ nhấp chuột organic: Tần suất người tìm kiếm nhấp vào một trang nhất định khi trang đó xuất hiện trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

Chỉ số Social media marketing

 • Lượt thích: Số lần nhấp vào nút Thích bài đăng.
 • Bình luận: Số lượng bình luận về bài viết của bạn.
 • Lượt chia sẻ: Số lần một bài đăng đã được chia sẻ. Còn được gọi là retweet trên Twitter hoặc Repins trên Pinterest.
 • Tỷ lệ tương tác: Đo lường mức độ tương tác xảy ra giữa hồ sơ mạng xã hội và đối tượng của nó.
 • Tỷ lệ tăng trưởng người theo dõi: Hồ sơ thu hút người theo dõi mới nhanh như thế nào.
 • Người theo dõi mới: Số lượng người hâm mộ hoặc người theo dõi mới kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Lưu lượng truyền thông xã hội: Lưu lượng truy cập trang web hoặc blog được thúc đẩy bởi các nền tảng truyền thông xã hội.
 • Chuyển đổi trên mạng xã hội: Chuyển đổi trang web hoặc blog từ lưu lượng truy cập giới thiệu trên mạng xã hội.
 • Nhân khẩu học Trang: Phân tích dữ liệu nhân khẩu học dựa trên những người theo dõi hồ sơ, dựa trên tuổi, giới tính, vị trí, nghề nghiệp, v.v.
 • Cảm xúc: Đo lường cảm nhận của khán giả trên mạng xã hội về thương hiệu của bạn.

Số liệu Email marketing

 • Đăng ký nhận bản tin: Số người đã chọn tham gia vào danh sách gửi thư của bạn.
 • Lưu lượng truy cập: Lưu lượng truy cập trang web hoặc blog được giới thiệu thông qua tiếp thị qua email.
 • Người đăng ký: Số người đăng ký vào danh sách gửi thư của bạn.
 • Mức độ tương tác: Đo lường các yếu tố tương tác như nhấp chuột và mở.
 • Số lượt mở: Số người đã mở email của bạn trong hộp thư đến của họ.
 • Số lần nhấp: Số người đã nhấp vào một liên kết trong email.
 • Tỷ lệ thoát: Số lượng email không thể gửi được.
 • Chuyển tiếp: Số lần một email đã được chuyển tiếp đến người dùng khác.

Chỉ số PPC

 • Cost Per Click (CPC): Chi phí để có được một nhấp chuột vào quảng cáo.
 • Tỷ lệ nhấp (CTR): Đo lường số lượng người nhấp vào quảng cáo, dựa trên số lần quảng cáo xuất hiện.
 • Điểm chất lượng: Được sử dụng để xác định mức độ liên quan của quảng cáo dựa trên từ khóa, mục đích tìm kiếm và chất lượng của trang đích.
 • Tỷ lệ hiển thị: Số lần hiển thị mà quảng cáo nhận được, được đo lường dựa trên tổng số lần hiển thị mà chúng đủ điều kiện nhận được.
 • Tổng giá trị chuyển đổi: Tổng giá trị bằng tiền của tất cả các chuyển đổi trong một khoảng thời gian.
 • Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS): Số tiền doanh thu tạo ra được đo lường so với số tiền đã chi tiêu.
 • Theo dõi cuộc gọi: Số lượng cuộc gọi được thực hiện sau khi nhấp vào quảng cáo.

Hiểu các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI)

Thứ nhất, điều quan trọng là phải ưu tiên các số liệu theo những gì quan trọng nhất. Nếu mỗi cái được coi là ưu tiên, thì không cái nào là ưu tiên cả.

KPI Marketing là gì?

Các chỉ số hiệu suất chính là các chỉ số trực tiếp chỉ ra tiến trình hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nói cách khác, chúng là những giá trị quan trọng nhất để hiểu được ảnh hưởng của hoạt động tiếp thị đối với thành công của doanh nghiệp.

Mặc dù bạn có thể theo dõi nhiều chỉ số, nhưng bạn nên có một số lượng nhỏ KPI tập trung cao độ.

Cách chọn KPI của bạn

Doanh nghiệp của bạn là duy nhất, vì vậy KPI của bạn cũng phải như vậy. Mặc dù thật dễ dàng để xem xét những gì các công ty khác coi là quan trọng trong ngành của bạn, nhưng tốt nhất bạn nên đo lường những gì có ý nghĩa nhất đối với tình hình của bạn.

Ngoài ra, KPI của bạn có thể thay đổi theo thời gian. Khi bắt đầu, bạn có thể có KPI tập trung vào việc xây dựng khán giả trước, trước khi cố gắng kiếm tiền từ sản phẩm.

KPI đầu tiên cần đặt ra khi bắt đầu làm Content marketing là xây dựng khán giả. Sau đó, người ta xác định cách hiệu quả nhất để làm điều này là bắt đầu một blog (dựa trên việc quan sát sự thành công của các công ty tương tự khác).

Chỉ số quan trọng nhất là nhận được lượt xem trang. Càng nhiều người biết về Chuẩn Web và nhận thấy công ty là một nhà cung cấp có thẩm quyền thì càng tốt.

Quay lại mục tiêu của bạn và hỏi những câu hỏi sau:

 • Chỉ số quan trọng nhất mà chúng tôi có thể theo dõi ngay bây giờ là gì?
 • Các chỉ số quan trọng nhất mà chúng tôi có thể theo dõi ở mỗi giai đoạn của kênh là gì?
 • KPI của chúng tôi có thể thay đổi như thế nào trong tương lai khi doanh nghiệp của chúng tôi trưởng thành? 

Ví dụ về KPI cho các nhà tiếp thị mới bắt đầu hoặc các công ty mới

 • Số lượt xem trang
 • Người theo dõi mạng xã hội
 • Người đăng ký danh sách email
 • Nâng cao nhận thức về thương hiệu

Ví dụ về KPI dành cho Nhà tiếp thị nâng cao trên Nhóm trưởng thành

 • Khách hàng tiềm năng được tạo
 • Chuyển đổi (Conversion)
 • Doanh thu (Revenue)

Tất nhiên, đây chỉ là những gợi ý. Cuối cùng, không ai biết doanh nghiệp hoặc tình huống cụ thể của bạn tốt hơn bạn và công ty của bạn. Chọn các KPI quan trọng nhất đối với bạn ngay bây giờ.

Bạn là một bậc thầy về Marketing Metrics

Bài viết này có rất nhiều thông tin. Hy vọng rằng bạn đã có thể đơn giản hóa số liệu nào quan trọng nhất và bạn không mất nhiều thời gian để lo lắng về phần còn lại. Bây giờ, đã đến lúc chuyển sang phần tiếp theo: Cách lập kế hoạch Marketing Calendar thực sự hoạt động.

Dũng Hoàng, Chuẩn Web biên tập