Hướng dẫn xóa nhanh các hàng có nội dung giống nhau ở vị trí cách xa nhau


Ads:bếp từ Tây Ban Nha / bếp từ Đức /bếp từ Malaysia / bếp hồng ngoại
 

Nếu các giá trị bạn muốn xóa nằm ở các cột khác nhau, việc sắp xếp có thể phức tạp. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các mẹo hữu ích để xóa các hàng dựa trên các ô có chứa các giá trị hoặc văn bản nhất định.

Ví dụ từ bảng bên dưới, HEO muốn xóa tất cả các hàng chứa January xuất hiện trong 2 cột.

1. Bắt đầu bằng cách tìm kiếm và chọn các ô có giá trị cần tìm bằng hộp thoại Find and Replace. Nhấn Ctrl + F để mở nó.

Mẹo. Bạn cũng có thể tìm thấy hộp thoại bằng cách tới tab Home -> Find&Select và chọn Find từ danh sách thả xuống.

image 2. Nhập giá trị cần tìm vào trường Find what và chọn bất kỳ tùy chọn bổ sung nào nếu cần. Sau đó nhấn Find All để xem kết quả.image3. Kết quả sẽ xuất hiện trong cửa sổ Find and Replace.

image

Giữ phím Ctrl trong khi chọn các giá trị đã tìm thấy. Bạn sẽ thấy các giá trị tìm được tự động được đánh dấu trong bảng của bạn.

image

 

4. Bây giờ đến tab Home -> Delete -> Delete Sheet Rows.

image

Mẹo. Bạn cũng có thể xóa các hàng với các giá trị đã chọn nếu bạn nhấn Ctrl + – (trừ trên bảng chính) và chọn Entire rows.


Quảng cáo: chung cư Thanh Hà | dạy nối mi |máy quang phổ|nồi hấp tiệt trùng|máy ly tâm|máy đo pH|máy đo COD|máy đo BOD|máy cất nước|cân sấy ẩm