Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook


Ads:bếp từ Tây Ban Nha / bếp từ Đức /bếp từ Malaysia / bếp hồng ngoại
 

Làm sao để Facebook không làm phiền bạn bằng những thông báo rác từ các nhóm bạn đã tham gia? Câu trả lời là tuỳ chỉnh các thiết lập nhóm của bạn.

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

Khi bạn tham gia vào một nhóm mới trên Facebook, mặc định bạn sẽ nhận được tất cả các thông báo từ nhóm đó. Điều đó có nghĩa trung tâm thông báo của bạn có thể chứa hàng loạt thông báo không cần thiết mỗi khi có người đăng thứ gì đó vào nhóm.

May thay, Facebook có tuỳ chọn để bạn tắt những thông báo phiền toái này. Bài viết từ iMore sẽ chỉ bạn các bước thực hiện việc này trên smartphone và máy tính.

Trên iPhone và iPad

1. Bạn mở ứng dụng Facebook trên iPhone hay iPad.

2. Chọn trình đơn ba dấu gạch ngang (hamburger menu) ở dưới cùng góc phải của ứng dụng.

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

3. Cuộn xuống dưới và chọn Settings (Cài đặt).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

4. Chọn Account Settings (Cài đặt tài khoản).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

5. Chọn Notifications (Thông báo).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

6. Chọn nhóm bạn muốn tuỳ chỉnh thông báo.

7. Nhấn nút Off (Tắt) để tắt tất cả thông báo từ nhóm bạn đã chọn.

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

Trên máy tính

1. Truy cập vào Facebook và đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua trình duyệt web.

2. Nhấn nút hình mũi tên quay xuống ở trên cùng góc phải.

3. Chọn Your Groups (Nhóm của bạn).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

4. Chọn Groups (Nhóm).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

5. Bấm nút hình bánh xe răng cưa nằm bên cạnh tên nhóm.

6. Chọn Edit Notification Settings (Chỉnh sửa cài đặt thông báo).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

7. Chọn Off (Tắt) tại mục Notify me about (Thông báo cho tôi về).

8. Nhấn nút Save Changes (Lưu thay đổi).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

Trên Android

1. Mở ứng dụng Facebook trên Android.

2. Nhấn vào trình đơn 3 dấu gạch ngang ở phía trên góc phải.

3. Chọn Groups (Nhóm).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

4. Chọn nhóm bạn muốn tắt thông báo.

5. Bấm lên nút Joined (Đã tham gia).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

6. Chọn Edit Notification Settings (Chỉnh sửa cài đặt thông báo).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

7. Chọn Off (Tắt) tại mục In-App (Trong ứng dụng).

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

Bên cạnh việc tắt thông báo, bạn có thể chọn:

- Friends' Posts (Bài viết của bạn bè): Nhận thông báo mỗi khi bạn bè của bạn đăng bài viết lên nhóm.

- Hightlights (Tin nổi bật): Nhận thông báo khi bạn bè của bạn đăng bài viết vào nhóm và khi có các bài viết nổi bật.

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

Nếu bạn đã tắt thông báo của một nhóm nhưng vẫn thấy các cập nhật từ nhóm đó trên trung tâm thông báo, bạn cần phải Unfollow (Bỏ theo dõi) nhóm Facebook đó.

Cách tắt triệt để thông báo phiền phức từ các Nhóm trên Facebook

Nga Nguyễn


Quảng cáo: chung cư Thanh Hà | dạy nối mi |máy quang phổ|nồi hấp tiệt trùng|máy ly tâm|máy đo pH|máy đo COD|máy đo BOD|máy cất nước|cân sấy ẩm