Cài đặt thông báo và chương trình chạy nền để tăng tốc Window 10


Ads:bếp từ Tây Ban Nha / bếp từ Đức /bếp từ Malaysia / bếp hồng ngoại

Trên Window 10 có chức năng cài đặt thông báo của các ứng dụng và cài đặt các ứng dụng chạy nền. Để tăng tốc cho Window 10 chúng ta nên cài đặt lựa chọn các thông báo cần thiết và các ứng dụng nào nên cho chạy nền hoặc không cho chạy nền. 

1. Cài đặt thông báo:

Chúng ta vào Start / Settings

Cài đặt thông báo và chương trình chạy nền để tăng tốc Window 10
Trong Setting Chọn SystemCài đặt thông báo và chương trình chạy nền để tăng tốc Window 10

Trong cửa sổ System ấn vào chọn Notifications & Actions

Cài đặt thông báo và chương trình chạy nền để tăng tốc Window 10

Chọn bật (On) hoặc tắt (Off) các ứng dụng muốn cho hiện thông báo hoặc không cho hiện thông báo

Hoặc nếu muốn cài đặt các kiểu thông báo khác nhau thì bạn nhấn vào tên ứng dụng để vào phần cài đặt thông báo như sau:

Cài đặt thông báo và chương trình chạy nền để tăng tốc Window 10

Trong cửa sổ cài đặt các kiểu thông báo bạn có thể lựa chọn bật hoặc tắt các loại thông báo như:

- Show notifications banner: Hiện thông báo bật lên.

- Keep notifications private on the lock screen: Hiện thông báo trên màn hình khóa.

- Show in action center: Hiện thông báo trong trung tâm thông báo.

- Play sound when a notification arrives: Bật âm thanh khi có thông báo.

2. Cài đặt các ứng dụng chạy nền:

Chúng ta vào Start / Settings

image

Trong Setting Chọn Privacy

Cài đặt thông báo và chương trình chạy nền để tăng tốc Window 10

Trong cửa sổ Privacy chọn Background Apps và bạn chọn tắt (Off) các ứng dụng không cần cho chạy nền  để giảm tài nguyên máy chạy nhằm tăng tốc cho Window 10.

image

Quảng cáo: chung cư Thanh Hà | dạy nối mi |máy quang phổ|nồi hấp tiệt trùng|máy ly tâm|máy đo pH|máy đo COD|máy đo BOD|máy cất nước|cân sấy ẩm