Ads: Chung cư Tecco thanh trì / nối mi hà nội / Chung cư Thanh Hà / biệt thự thanh hà / liền kề thanh hà / ki ốt thanh hà / sửa bếp từ

  • Template interface trong php

   Template interface trong php    1. Interface là gì ? Interface là một Template (khuôn mẫu), nó không phải là một lớp đối tượng mà chỉ là một bề nhìn bên ngoài mà nhìn vào đó ta có thể biết được tất cả các hàm của đối tượng...

  • Lớp trừu tượng abstract trong php oop

   Lớp trừu tượng abstract trong php oop    1. Lớp trừu tượng abstract Nếu bạn đã từng học qua lập trình hướng đối tượng một ngôn ngữ bất kỳ khác như C++, Java thì abstract khá quen thuộc, và trong php đây cũng là một tính chất của lập trình...

  • Hàm khởi tạo và hàm hủy trong lập trình hướng đối tượng

   Hàm khởi tạo và hàm hủy trong lập trình hướng đối tượng    Trong mỗi lớp có hai hàm rất đặc biệt đó là hàm khởi tạo và hàm hủy. Hàm khởi tạo sẽ được tự động gọi khi bạn khởi tạo mới một đối tượng, còn hàm hủy thì sẽ được gọi khi đối tượng bị hủy. 1. Hàm khởi...

  • Lập trình hướng đối tượng là gì ?

   Lập trình hướng đối tượng là gì ?  Trong bài này chúng ta chỉ điểm qua những khái niệm căn bản của lập trình hướng đối tượng trong php. Nội dung bao gồm: Đối tượng là gì? Lập trình hướng đối tượng là gì ? Lập trình hướng đối tượng bắt nguồn từ...

  • Lớp thuộc tính phương thức của đối tượng

   Lớp thuộc tính phương thức của đối tượng  Ở bài trước các bạn đã biết được định nghĩa lập trình hướng đối tượng nhưng chỉ nói ở múc độ lý thuyết chứ chưa thấy đụng đến code, nếu thế thì trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng code để tạo các...

  • Các mức truy cập private protected và public trong php

   Các mức truy cập private protected và public trong php  Trong tính kế thừa tất cả các thuộc tính và phương thức của lớp cha đều sử dụng được ở lớp con, nhưng thực tế có những thuộc tính và phương thức ở lớp cha không muốn lớp con có thể truy cập vào....

  • Kế thừa lồng trong php

   Kế thừa lồng trong php  Trong bài này chúng ta tìm hiểu kế thừa lồng trong PHP và nguyên tắc hoạt động của ba mực độ truy cập private, protected và public. Trước tiên chúng ta tìm hiểu khái niệm kế thừa lồng là gì đã nhé. 1....

  • Khi nào sử dụng private protected và public

   Khi nào sử dụng private protected và public  Vấn đề lựa chọn mức độ truy cập cũng như cách đặt tên cho các thuộc tính và phương thức trong PHP là một câu hỏi thường gặp với những bạn mới biết lập trình hướng đối tượng, vì thế qua bài này ta sẽ...

  • Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng php

   Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng php  Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một tính chất nữa trong lập trình hướng đối tượng đó là tính đa hình. 1. Tính đa hình là gì? Tính đa hình trong php hay còn gọi là tính đa hình trong lập trình...

  • Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng php

   Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng php  Trong bài này ta sẽ tìm hiểu đến tính chất cuối cùng trong lập trình hướng đối tượng đó là tính đóng gói, đây là một trong ba tính chất quan trọng mà chúng ta cần phải nắm bắt. 1. Tính đóng gói là...

  << < 1 2 > >>

bếp từ Tây Ban Nha / bếp từ Đức /bếp từ Malaysia / bếp hồng ngoại / Dạy Đàn Bình Dương / sửa chữa bếp từ