Category Archives: Digital marketing

Theo Philips Kotler: “Digital marketing, hay marketing điện tử, là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ …

Mô hình chiến lược marketing mix
Cách phát triển chiến lược Marketing Mix thành công trong năm 2021

Cách phát triển chiến lược Marketing Mix thành công trong năm 2021

[...]